رویکرد مدرسه به آموزش


 

   ما به عنوان دبیر باور داریم که:

  • دانش­ آموزان در مدرسه زندگی می کنند: دانش آموزان در دوره کودکی و نوجوانی بخش قابل توجهی از ساعات مفید زندگی خود را در مدرسه و کلاس درس می گذرانند و شیوه زندگی در مدرسه و کلاس درس، تاثیر به سزایی در شکل دادن به زندگی آنان دارد.
  • مدرسه جامعه ای است که دانش آموزان زندگی اجتماعی را در آن می آموزند و دبیران با توجه به مدت زمانی که با دانش آموزان سر و کار دارند در شکل دادن به زندگی اجتماعی آنان، نقش مهمی را ایفا می کنند. 
  • دانش آموزان به عنوان انسان ظرفیت ها و مسئولیت هایی فراتر از موفقیت تحصیلی دارند. دستیابی به این ظرفیت ها مستلزم آن است که همه اعضای جامعه مدرسه یاد بگیرند به خود، دیگران و دنیای اطراف خود احترام بگذارند.
  •   برقراری امنیت، توازن و تعادل در رابطه معلمین با دانش آموزان، زمینه جلب اعتماد ایشان را فراهم می­آورد و در این بستر مناسب می توان امید داشت که ارزش ها انتقال پیدا کند، بذر آموزه های تربیتی رشد و نمو کند و دانش آموزان مربیان خود را به عنوان الگو انتخاب کنند. 
  •  پیشرفت تحصیلی در صورتی به رشد دانش آموز کمک می کند که به موازات آن سایر ابعاد شخصیتی نوجوان نیز رشد و توسعه یابد.
  • دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی خود در یادگیری از سبک های مختلف استفاده می کنند.
  • متوسطه اول روشنگر قصد دارد نوجوانانی متعادل، پرسش­گر، دانشمند، متفکر و توانمند در برقراری ارتباط را تربیت کند که پای بند اصول اخلاقی و مذهبی هستند و به یادگیری و توسعه مهارت های شخصی و تحصیلی خود اهمیت می دهند. (ماموریت)
  • برنامه درسی متوسطه اول در تلاش است که مهارت­ های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی، یادگیری و کار را در دنیایی با سرعت جهانی توسعه دهد. (چشم انداز)

  

>