مهلت پیش ثبت نام متوسطه دوره اول تمدید شد.

 ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱:

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی متوسطه دوره اول روشنگر می رساند 

پیش ثبت نام شرکت در آزمون ورودی متوسطه اول روشنگر تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت تمدید شد.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

پیش ثبت نام۱۴۰۳_۱۴۰۲

پیش ثبت نام شرکت در آزمون ورودی متوسطه اول روشنگر تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت تمدید شد.


>