گرامی داشت روز کارگر

 ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

باسمه تعالی

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم :

الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي طَلَبِ الْحَلَال

عبادت ده جز است که نه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است

خانم شجاعی ،خانم علیخانی ،خانم باقری ، آقای وطن پرست؛

مثل خورشید همیشه آسمان را روشن می‌کنید.  مثل ماه همیشه تاریکی را از بین می‌برید. کار شما غیر ممکن را ممکن می‌کند.

روزتون مبارک ، تنتون سالم

تقدیر از همکاران مهماندار در مقطع متوسطه اول روشنگر


>