قبولی در مرحله اول آزمون المپیاد ریاضی

 ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

اطلبوا العلم من المهد الی اللحد
پیروز کسی است که با زیبایی امید، آینده را بیاراید.


عزیزان! خانم ها: مریم سادات امیری مقدم، لیلا موسوی، مریم محسن زاده کرمانی، مهسا فلاح دار
خداوند متعال را شاکریم و بسیار خرسندیم که رتبه قبولی در مرحله اول آزمون المپیاد ریاضی را کسب نمودید.این موفقیت را به شما و خانواده بزرگ روشنگر تبریک می گوییم.
از ایزد منان برایتان پیروزی و سربلندی همیشگی را آرزومندیم.و توفیق شما را در کسب درجات عالی، از درگاهش مسئلت داریم.

 

به دانش گرای و بدو شو بلند چو خواهی که از بد نیابی گزند
 

متوسطه اول روشنگر

عزیزان! خانم ها: مریم سادات امیری مقدم، لیلا موسوی، مریم محسن زاده کرمانی، مهسا فلاح دار خداوند متعال را شاکریم و بسیار خرسندیم که رتبه قبولی در مرحله اول آزمون المپیاد ریاضی را کسب نمودید.این موفقیت را به شما و خانواده بزرگ روشنگر تبریک می گوییم.


>